Idrettsanlegg

Idrettsanlegg er en plass hvor en kan utfolde sine evner og talenter, trene og holde seg aktiv. Vi har flere typer idrettsanlegg i Norge og de deles ofte inn i fire forskjellige kategorier. 1. Nærmiljø anlegg er først og fremst beregnet på nærmiljøets behov for trening, lek og mosjon for alle og ikke på konkurranser osv. 2. Kommunale haller som er beregnet på idretts turneringer og mesterskap for alle som deltar på alle plan. Som regel er kommunale haller større enn nærmiljø anlegg ettersom de skal romme publikum ol. I tillegg til selve banen som blir spilt på. 3. Fylkesanlegg som er beregnet på større konkurranser som større mesterskap på tvers av landets fylker hvor forskjellige lag reiser for å møtes i kamper og turneringer. 4. Den fjerde og siste er: Riks anlegg eller internasjonale anlegg som er beregnet på kamper mellom lag fra forskjellige land. Idrettsanlegg kan inneholde forskjellige typer haller, baner ol. F.eks. er en svømmehall én type idrettshall. Vi har idrettsanlegg ute som inneholder kunstgressbaner, grusbaner, friidrettsbaner osv. Vi har haller som bowlinghaller og skøytehaller. Ulike typer idrettsanlegg dekker de forskjellige typer idrett og hobbyer, og er også med på å fremme aktivitetstilbudet for alle. I Norge har vi veldig mange idrettsanlegg og vi skal se nærmere på noen av dem. I Stavanger finner vi en svømmehall som brukes til svømmestevner og trening i vann for de i distriktet som har behov for det, men den er også åpen for publikums bading og svømming for dem som bare ønsker å kose seg og holde seg aktiv i vannet. Det beste er at vi får flere og flere anlegg i vårt langstrakte land som er tilrettelagt for deg som har helt eller delvis funksjonsnedsettelse.

Nye idrettsanlegg

I Norge bygges det stadig nye idrettsanlegg fordi befolkningen øker og interessen for idrett øker blant unge.A amputee swimmer diving off the starter block into a indoor pool. Etter hvert når områder bygges ut må vi ha nye lokale anlegg for å holde skoler og idrettsforeninger med baner og trenings lokaler. Norge blir også større innen en del idrettsgrener og trenger da nye og større haller til f.eks. mesterskap, landslags kamper osv. I Stavanger måtte de bygge ny hall til Stavanger Oilers siden de trekker mye publikum og derfor krevde en større hall. Når nye haller og idrettsanlegg bygges er det som regel alltid innvendinger og problemer på veien. Disse må utredes og ordnes opp i. Mange faktorer må vurderes for at det skal bli best mulig i forhold til både hygiene, økonomi, regler for bruk og ikke minst bruk for alle i samfunnet. Det kreves litt ekstra planlegging for å tilrettelegge for funksjonshemmede på en god måte. Hvem skal bruke anlegget og når, hvordan og hvorfor? Hvem skal ha tilgang og hvem skal bestemme hvem som skal ha tilgang? Det kommer stadig interessante og uinteressante artikler og nyheter om bygging, om hvor og når det skal skje og hvorfor og hvordan. Hva skal det inneholde av baderomsmøbler og hvor mye strøm skal det bruke. Det er mange spørsmål en må ta stilling til i en byggeprosess.

Hvor skal det ligge og hvem eier det?

De har snakket om å bygge et idrettsanlegg/badeland i Sandnes/Stavanger området som er påtenkt til svømming som konkurranse og trening, men også som bademuligheter for publikum. Men her stopper det opp flere ganger pga. interne krangler om hvor det skal ligge og hvem det skal tilhøre. Det er store diskusjoner om hvilken kommune som skal bygge, drive, eie anlegget. Hvem skal få bruke det? Hvem skal få tjene penger på det? Skal det satses på konkurransesvømming eller på turister og publikum?Noen tilbyr seg å investere, noen vil tjene penger og noen vil dra nytte av anlegget. Dette er nok bare et av idrettsanleggene vi hører diskusjon om, for ofte er det mange som vil ha noe å si. Vanligvis kommer partene til en løsning som kan være lønnsom og bra for de fleste involverte partene. Også i dette tilfellet kommer nok partene til å komme til en enighet som vil gagne alle funksjonsklasser i samfunnet vårt etterhvert. I 2015 ble det faktisk innvilget full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Vi får håpe at dette er noe som vil komme mange funksjonshemmede i de små lokalsamfunnene våre tilgode!