Idrett for funksjonshemmede

Sport og rekreasjonsaktiviterer har alltid vært et populært emne av interesse blant nordmenn, og genererer mye entusiasme innenfor og på alle nivåer i samfunnet. Regelmessige øvelser gir mange fysiske og psykiske helsemessige fordeler, mens kollektiv lidenskap og støtte til et bestemt lag, bidrar til å skape en følelse av fellesskap og identitet som er sentrale elementer i sosial støtte.

Personer med nedsatt funksjonsevne som har engasjert seg i idrett over en periode, har ofte en følelse av tilhørighet til gruppene deres og opplever mindre ensomhet og har bedre kommunikasjon med vennene deres. Samspillet og samarbeidet i lagspill bidrar også til å utvikle vennskap.

Sport kan bidra til å samle folk i samfunnet og dette gjelder også innen idrett, hvor personer med varierende evner kan delta i idrett sammen, noe som er viktig for å bidra til å bygge et sammenhengende samfunn.

Betting på World Para-Athletics Championships

World Para Athletics fungerer som den internasjonale føderasjonen for sportsutøvere med ett eller flere handikap. Para Athletics var en av åtte idretter som ble inkludert i de første paraolympiske lekene i Roma, Italia, i 1960 og har blitt på programmet helt siden den gang og tiltrekker seg konkurrenter fra mange land. World Para Athletics har nå blitt en idrettsgren på lik linje med alle andre idrettsgrener. Har du lyst til å prøve, kan du med en Folkeautomaten Bonuskode få gratis penger til å komme i gang med.

 Sportlige utfordringer for funksjonshemmede

Den fremste utfordringen innen idrett for funksjonshemmede vil være deres fysiske evner og mobilitet. De fleste idrettene er utformet for spillere med optimal fysisk form, noe som naturligvis blir en forutsetning når spillerne blir konkurransedyktige. Dette vil da bli hindringer som funksjonshemmede må trosse mens de prøver å bli involvert i en sportsaktivitet, og kan hindre deres deltakelse og kan bli en demper på interessen deres. Som et resultat, kan de gå glipp av helse- og velværefordelene av sport, og muligheter til å samhandle med jevnaldrende.

Andre utfordringer strekker seg utover deres fysiske evner til å involvere seg i samfunnet som helhet. For eksempel, kan enkelte sportssteder mangle tilgjengelighetsfunksjoner som ramper, rullestolvennlige toaletter eller taktile gulv på gangveier. Tilgjengelighet og kostnader for både privat og offentlig rullestolvennlig transport, er også en avgjørende faktor.

Til sist, kan det være mangel på bevissthet hos allmennheten om hvor mange inkluderende sportsaktiviteter som finnes tilgjengelige for funksjonshemmede. Folk antar ofte at idrett alltid deles i to helt separate kategorier – for personer med eller uten funksjonshemming – da tilfellet er at det faktisk kan være et enormt potensial for inkludering og gjensidig deltakelse.